Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)

1. Kihez, hogyan kell a pályázatot benyújtani?
Ebben az évben a pályázatokat csak elektronikusan kell benyújtani a https://unkp.unideb.hu felületen.
 
2. Milyen publikációs listát kell mellékelni?
Adatbázisból (DEA vagy MTMT vagy IDEa Tudóstérből) nyomtatott lista.
 
3. Nem Bolyai ösztöndíjas pályázhat-e Bolyai+ ösztöndíjra?
Nem, csak az pályázhat, aki elnyert Bolyai ösztöndíjjal rendelkezik a 2023/2024. tanévre vagy 2023-ban pályázott Bolyai ösztöndíjra és értesítést kapott annak elnyeréséről. 
 
4. Aki nem áll az egyetem alkalmazásában és Bolyai ösztöndíjas, pályázhat-e?
Igen, de legkésőbb szeptember 1-től munkaviszonnyal (oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, pl. megbízás) kell rendelkeznie a pályázatot befogadó karon.
 
5. Kettős állampolgár pályázhat-e?
Igen
 
6. Hiánypótlás hogyan történik?
A felszólítást a benyújtást követő 10 munkanapon belül e-mail-ben kell megkapnia a pályázónak, a hiánypótlás is e-mailen keresztül történik (ahogyan az majd a felszólításban szerepel). 
 
7. Melyik félévek átlagának igazolása szükséges?

alapszakon elsős csak 2022/2023/1
alapszakon felsőbb éves 2021/2022/2 és 2022/2023/1
mesterszakon elsős csak 2022/2023/1
mesterszakon elsős, keresztfélévben 2022-ben kezdett 2021/2022/2 és 2022/2023/1 (alapképzés átlagai)
mesterszakon felsőbb éves 2021/2022/2 és 2022/2023/1
osztatlan képzésen elsős csak 2022/2023/1
osztatlan képzésen felsőbb éves 2021/2022/2 és 2022/2023/1
középiskolai végzős

utolsó két lezárt középiskolai félév eredménye

2022/2023/1 és 2022/2023/2 (ha a pályázat benyújtásáig nem kapta meg a 2022/2023. tanév második félévi bizonyítványát, akkor az utóbbi helyett a 2021/2022/2)

 

Akik az adott félévekben halasztottak, vagy egyéb okból bizonytalanok, érdeklődjenek az igazolandó félévekről az unkp@unideb.hu e-mail címen!

8. Köztársasági (nemzeti felsőoktatási) ösztöndíj mellé kapható-e az ÚNKP?
Igen
 
9. Az intézményi szándéknyilatkozatot ki írja alá?
Minden pályázat típus esetén a dékánok. FONTOS: Dékánhelyettes csak abban az esetben írhat alá, ha rektori felhatalmazása van (a rektortól a dékán részére átruházott jogkör nem adható tovább!).

10. Oktatott tárgyak listáját honnan kell beszerezni?
Neptunból lehet kinyomtatni. Doktoranduszok esetében (ha az adott oktatás nem az ő nevük alatt szerepel a Neptunban) témavezetői vagy tanszékvezetői igazolás szükséges.
 
11. Ki igazolja az alap- vagy mesterképzéses tanulmányok eredményeit?
HAK vagy a Tanulmányi Osztály vezetője a Neptunból kinyomtatott és aláírt dokumentummal.
  
12. Milyen átlag szükséges?
Súlyozott átlag a kiírás szerint.
 
13. Jogviszony (hallgatói) mettől meddig kell tartson?

  • LEGKÉSŐBB 2023 szeptemberében létrejövő, és LEGALÁBB 2024. június 30-ig tartó. (10 havi ösztöndíj esetén)
  • LEGKÉSŐBB 2023 szeptemberében létrejövő, és LEGALÁBB 2024. augusztus 31-ig tartó. (12 havi ösztöndíj esetén, csak doktoranduszoknak
  • LEGKÉSŐBB 2023 szeptemberében létrejövő, és LEGALÁBB 2024. január 31-ig tartó. (1. félévi 5 havi ösztöndíj esetén)
  • LEGKÉSŐBB 2024 februárjában létrejövő, és LEGALÁBB 2024. június 30-ig tartó. (2. félévi 5 havi ösztöndíj esetén)
  • LEGKÉSŐBB 2024 februárjában létrejövő, és LEGALÁBB 2024. augusztus 31-ig tartó. (2. félévi 7 havi ösztöndíj esetén, csak doktoranduszoknak)

14. Mi az aláírás rendje?
Dékáni Hivatalokba le kell adni a pályázati adatokkal kitöltött intézményi szándéknyilatkozatokat, és dékán úr/asszony aláírása után a pályázathoz csatolni kell az aláírt, szkennelt dokumentumot (kötelező dokumentum, hiánypótlás nem lehetséges!). 
 
15. Mi a pontos beadási határidő?
Legkésőbb 2023. június 15. 23:59:59 (alapképzés, mesterképzés, doktori, doktorvárományos, posztdoktor);
2023. június 30. 23:59:59. (Bolyai+); 2023. július 7. 23:59:59. („Tehetséggel fel!”).
 
16. Idegen nyelvű dokumentumok fordítása hogyan történik?

Az idegen nyelvű dokumentumok saját fordítása is megengedett, ebben az esetben a fordításra kell ráírni, hogy büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a fordítás az eredetivel mindenben megegyezik. Dátum és a pályázó aláírása is szerepeljen a nyilatkozaton. (lásd pályázati kiírás).

17. Hova lehet a konkrét kérdésekkel fordulni?
unkp@unideb.hu
 
18. Szükséges-e teljesen független kutatási tervet készíteni a Bolyai pályázat kutatási tervétől?
A felhívás 4.2.3.-4.2.4. pontja szerinti vállalásokat kell tartalmaznia a kutatási tervnek, nem kell az MTA által támogatott Bolyai kutatási témától önálló kutatási program. A pályázati kiírás 4.2.1 pontja szerinti "kutatási tevékenység" alatt a vállalások megvalósulását kell bemutatni.
 
19. Mi a kutatócsoport?
Legalább 3 főből álló azonos kutatási témában írásbeli megállapodás alapján létrejött kutatási együttműködés, amely rendelkezik kutatási programmal. A kutatócsoport vezetője a pályázat beadásának időpontjában legalább PhD/DLA fokozattal vagy az egyetem doktori tanácsának igazolásával rendelkezik és a befogadó felsőoktatási intézmény a kutatócsoport működéséhez szükséges infrastrukturális feltételeket biztosítja. A kutatócsoport keretében történő együttműködést igazolni szükséges legalább tanszékvezetői szinten.
 
20. Kell-e igazolni a kutatócsoportbeli munkát?
Igen, a tanszékvezető/intézetigazgató igazolhatja a kutatócsoport létezését. Ha nincs csatolva igazolás a pályázathoz, nem adható érte plusz pont!
 
21. Hol tudok további dokumentumokat, igazolásokat feltölteni?
A nem kötelező feltöltések részben, az utolsó pontban (egyéb dokumentumok) egyetlen közös fájlba szkennelve.
 
22. Hol tudom feltölteni a saját publikációimat?
Nem kell feltölteni, elegendő a publikációs lista.

A DOKUMENTUMOT RENDSZERESEN FRISSÍTJÜK, ÉRDEMES ELLENŐRIZNI!
(https://unideb.hu/palyazati-kiirasok